Fout op de pagina!

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de pagina. Het is mogelijk dat de pagina onjuist of onvolledig wordt getoond.
De foutmelding is opgeslagen en de fout zal zo spoedig mogelijk gecorrigeerd worden.

Onze excuses voor de overlast.

Behandeling van het rekest

3. Behandeling van het rekest
a. De procureur van de aanvrager draagt er zorg voor dat de rechtbank zo goed mogelijk is geïnformeerd over het door de verweerder met betrekking tot de verzochte faillietverklaring ingenomen standpunt alsmede omtrent alle andere aspecten die de omstandigheden van verweerder betreffen en die van invloed kunnen zijn bij de beoordeling van de vraag hoe op het verzoek beslist moet worden en of op verzoek of ambtshalve een afkoelingsperiode moet worden bepaald.

b. Is de niet verschenen verweerder naar het oordeel van de rechtbank behoorlijk opgeroepen en voldoet het rekest aan de wettelijke vereisten, dan kan het faillissement worden uitgesproken.

c. De uitspraak in faillissementszaken wordt in de regel gedaan op de zitting. De rechter kan in gecompliceerde zaken bepalen dat op een later tijdstip uitspraak wordt gedaan. De uitspraak wordt aan betrokkenen zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.