Fout op de pagina!

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de pagina. Het is mogelijk dat de pagina onjuist of onvolledig wordt getoond.
De foutmelding is opgeslagen en de fout zal zo spoedig mogelijk gecorrigeerd worden.

Onze excuses voor de overlast.

Meerdere rekesten tegen dezelfde verweerder
4. Meerdere rekesten tegen dezelfde verweerder
a. Indien er op een rolzitting meer dan één rekest met betrekking tot dezelfde verweerder dient, wordt het faillissement op het oudste rekest dat aan de wettelijke eisen voldoet, uitgesproken.

b. Na een uitgesproken faillissement van een verweerder worden andere rekesten tegen die verweerder ambtshalve vier weken aangehouden omdat na afloop daarvan de termijnen van verzet en hoger beroep verstreken zullen zijn.

c. Bij onherroepelijk worden van een faillietverklaring worden andere rekesten tegen die verweerder als ingetrokken beschouwd.

d. Bij vernietiging van een faillietverklaring door de rechtbank, worden de andere rekesten behandeld in de volgorde als onder 4a genoemd.