Fout op de pagina!

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de pagina. Het is mogelijk dat de pagina onjuist of onvolledig wordt getoond.
De foutmelding is opgeslagen en de fout zal zo spoedig mogelijk gecorrigeerd worden.

Onze excuses voor de overlast.

Benoeming curator

6. Benoeming curator
a. Na de uitspraak benadert de griffier de aan te stellen curator. Deze geeft aan of hij vrij staat om het faillissement behandelen. Bij twijfel geeft hij de redenen daarvoor aan. Staat de curator vrij, dan wordt hij aangesteld.

b. De curator krijgt zo mogelijk nog dezelfde dag toegezonden een afschrift van het vonnis van faillietverklaring, een exemplaar van elk verzoekschrift en de voorhanden uittreksels en overige stukken.

c. De curator neemt onverwijld contact op met de failliet.