Fout op de pagina!

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de pagina. Het is mogelijk dat de pagina onjuist of onvolledig wordt getoond.
De foutmelding is opgeslagen en de fout zal zo spoedig mogelijk gecorrigeerd worden.

Onze excuses voor de overlast.

Verzet tegen faillietverklaring

7. Verzet tegen faillietverklaring
a. Het verzet wordt behandeld zo spoedig mogelijk na het indienen van het verzetrekest.

b. De griffier draagt zorg voor kennisgeving van datum en tijdstip van die behandeling aan de procureur van de verzoeker tot faillietverklaring, de procureur van de opposant en de curator. Indien de procureur van de aanvrager van het faillissement niet in raadkamer aanwezig is, dient te blijken dat hij is opgeroepen.

c. Blijkt bij de behandeling dat het faillissement ten onrechte is aangevraagd en dat het niet aan de gefailleerde te wijten is dat het faillissement is uitgesproken, dan kan overeenkomstig art. 15 lid 3 Fw de rechtbank de aanvrager in het salaris van de curator en de overige faillissementskosten veroordelen.

d. Blijkt bij de behandeling dat het faillissement terecht is aangevraagd, maar wordt het faillissement toch vernietigd, dan kan de aanvrager betaling van de aanvraagkosten verlangen (griffierecht en procureurssalaris).