Fout op de pagina!

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de pagina. Het is mogelijk dat de pagina onjuist of onvolledig wordt getoond.
De foutmelding is opgeslagen en de fout zal zo spoedig mogelijk gecorrigeerd worden.

Onze excuses voor de overlast.

Publicaties

8. Publicaties
a. De griffier zorgt ervoor dat alle door de faillissementswet voorgeschreven publicaties in staatscourant en dagbladen worden geplaatst. Dit gebeurt op door de griffier vast te stellen wijze in de huisstijl van de Rechtspraak.

b. De kosten ervan worden bij voldoende actief doorberekend aan de boedel. Bij onvoldoende actief worden ze ten laste van de Staat gebracht. Die kosten kunnen forfaitair zijn. Geringe verschillen tussen echte en forfaitaire kosten komen ten gunste of laste van de staat of het gerecht.

c. De griffier draagt er zorg voor dat alle publicaties in de staatscourant ook op internet worden geplaatst.