Fout op de pagina!

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de pagina. Het is mogelijk dat de pagina onjuist of onvolledig wordt getoond.
De foutmelding is opgeslagen en de fout zal zo spoedig mogelijk gecorrigeerd worden.

Onze excuses voor de overlast.

Frequentie van verslaglegging

9. Frequentie van verslaglegging
a. Het eerste boedelverslag wordt ingediend zodra de inventarisatiefase is afgerond (artt. 94-96 Fw). De termijn daarvoor bedraagt uiterlijk één maand na datum uitspraak faillissement.

b. De boedelverslagen erna worden ingediend met inachtneming van de wettelijke termijn van drie maanden (art. 73a), tenzij de rechter-commissaris anders bepaalt.