Fout op de pagina!

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de pagina. Het is mogelijk dat de pagina onjuist of onvolledig wordt getoond.
De foutmelding is opgeslagen en de fout zal zo spoedig mogelijk gecorrigeerd worden.

Onze excuses voor de overlast.

Vorm van de periodieke verslaglegging

10. Vorm van de periodieke verslaglegging
a. De verslaglegging vindt plaats volgens het model, dat als bijlage bij deze richtlijnen is gevoegd.

b. Opvolgende verslagen in hetzelfde faillissement worden doorlopend genummerd.

c. Zodra werkzaamheden in een hoofdstuk zijn afgerond, wordt verwezen naar het verslag, waarin de werkzaamheden zijn afgesloten.

d. Van bovenstaand model en werkwijze kan worden afgeweken, als dit in het belang van boedel, gefailleerde of derden is dan wel de overzichtelijkheid ten goede komt.