Fout op de pagina!

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de pagina. Het is mogelijk dat de pagina onjuist of onvolledig wordt getoond.
De foutmelding is opgeslagen en de fout zal zo spoedig mogelijk gecorrigeerd worden.

Onze excuses voor de overlast.

Inhoud van verslagen

11. Inhoud van verslagen
a. De vraagpunten uit het modelverslag worden zo volledig mogelijk beantwoord. De in de betreffende verslagperiode verrichte werkzaamheden worden zo inzichtelijk mogelijk beschreven.

b. Als bijlage bij het eerste of tweede periodieke verslag wordt een lijst van bekende crediteuren bijgevoegd.

c. De curator beseft dat de verslagen openbaar zijn. Voor zover openbaarmaking van informatie (onnodig) schadelijk kan zijn voor de boedel, doet hij daarvan verslag in vertrouwelijke correspondentie.