Fout op de pagina!

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de pagina. Het is mogelijk dat de pagina onjuist of onvolledig wordt getoond.
De foutmelding is opgeslagen en de fout zal zo spoedig mogelijk gecorrigeerd worden.

Onze excuses voor de overlast.

Financieel beheer

13. Financieel beheer
a. De curator houdt boedelrekeningen aan bij een bankinstelling, waaraan door de Nederlandse Bank vergunning ingevolge de Wet toezicht kredietwezen 1992 is verleend. Indien door een rechtbank daartoe een bepaalde bankinstelling is aangewezen, wordt de boedelrekening bij die bank geopend.

b. De tenaamstelling van de faillissementsrekening vermeldt: "Mr. X in zijn / haar hoedanigheid van curator in het faillissement van ...." Om problemen bij rente-renseignering door de belastingdienst te voorkomen is in het bijzonder van belang het gebruik van de haakjes om de naam en het kantooradres van de curator.

c. De curator is bij uitsluiting bevoegd om over de boedelrekening te beschikken, tenzij de rechtbank anders bepaalt.

d. Betalingen worden zoveel mogelijk via de boedelrekening gedaan en ontvangen. Betalingen, die daarbuiten worden gedaan en ontvangen, worden in het periodiek verslag onder het hoofdstuk Rechtbank uitdrukkelijk besproken alsmede zo spoedig mogelijk met de boedel vereffend.

e. Bedragen van enige omvang die niet dadelijk ter voldoening van boedelschulden of faillissementskosten besteed behoeven te worden, worden op een depositorekening geplaatst1.