Fout op de pagina!

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de pagina. Het is mogelijk dat de pagina onjuist of onvolledig wordt getoond.
De foutmelding is opgeslagen en de fout zal zo spoedig mogelijk gecorrigeerd worden.

Onze excuses voor de overlast.

Verzoek tot machtiging, goedkeuring en toestemming
14. Verzoeken tot machtiging, goedkeuring en toestemming
a. Genoemde verzoeken worden zo mogelijk schriftelijk gedaan.
 
b. Een op mondeling verzoek verleende mondelinge machtiging, goedkeuring of toestemming wordt door de curator zo spoedig mogelijk schriftelijk samengevat en bevestigd.

c. Bij verzoeken toestemming verkoop activa (art. 176 Fw) van meer dan 5000 euro wordt gebruik gemaakt van het bij deze richtlijnen bijgevoegde model.

d. Bij activatransacties wordt zo mogelijk de concept overeenkomst bij het verzoek gevoegd.

e. Elk eindvonnis dat naar aanleiding van een verleende machtiging tot procederen is gewezen, wordt als bijlage aan het eerstvolgende periodiek verslag toegevoegd.