Fout op de pagina!

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de pagina. Het is mogelijk dat de pagina onjuist of onvolledig wordt getoond.
De foutmelding is opgeslagen en de fout zal zo spoedig mogelijk gecorrigeerd worden.

Onze excuses voor de overlast.

Separatisten

15. Separatisten
a. De curator streeft ernaar om met de separatist zo spoedig mogelijk na uitspreken van het faillissement tot afspraken te komen over het -bij voorkeur door middel van onderhandse verkoop -te gelde maken van activa ten behoeve van crediteuren respectievelijk de boedel. Daarbij gaat het met name om de vraag wie wat doet tegen welke vergoeding.
 
b. Daarbij worden de uitgangspunten in acht genomen, die in de als bijlage bij deze richtlijnen gevoegde separatistenregeling zijn opgenomen.

c. Afspraken over boedelbijdragen worden steeds ter goedkeuring aan de rechter-commissaris voorgelegd.

d. De afspraken tussen bank en curator worden in de boedelverslagen onder het hoofdstuk Bank / Zekerheden verantwoord.