Fout op de pagina!

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de pagina. Het is mogelijk dat de pagina onjuist of onvolledig wordt getoond.
De foutmelding is opgeslagen en de fout zal zo spoedig mogelijk gecorrigeerd worden.

Onze excuses voor de overlast.

Verificatievergadering

16. Verificatievergadering
a. Wanneer duidelijk is dat uitdeling aan concurrente crediteuren kan plaatsvinden, verzoekt de curator dag- en tijdbepaling voor een verificatievergadering.

b. Indien niet de verwachting bestaat dat enige crediteur de verificatievergadering zal bezoeken, kan de rechter-commissaris op verzoek van de curator bepalen dat de verificatievergadering pro forma zal plaatsvinden. Het verzoek daartoe kan in elk geval gedaan worden als alle tot dat moment ingediende vorderingen voorlopig erkend zijn. Bij toewijzing van het verzoek zal de griffier in de publicatie aangeven dat de verificatievergadering pro forma plaatsvindt.

c. De curator schrijft de crediteuren vervolgens aan. In de aanschrijving deelt hij mee dat schuldvorderingen -voor zover nog niet ingediend -uiterlijk vijftien dagen voor de verificatievergadering bij de curator moeten zijn ingediend. Voorts dat de lijsten van voorlopig erkende en betwiste vorderingen gedurende zeven dagen voor de verificatievergadering kosteloos op de rechtbank ter inzage liggen. Tenslotte verzoekt hij aan de crediteuren, die de verificatievergadering willen bezoeken, om zich op voorhand bij hem te melden.

d. Uiterlijk twee weken voor de verificatievergadering verstrekt de curator de lijsten met voorlopig erkende en betwiste vorderingen aan de rechter-commissaris met verzoek deze ter griffie neer te leggen.

e. Tot op de verificatievergadering kan de curator verzoeken om wijzigingen op de lijst van erkende en betwiste vorderingen aan te brengen.

f. Indien een of meer crediteuren aan de curator hebben laten weten dat zij de verificatievergadering zullen bezoeken, deelt de curator dit mee aan de griffier en zal hij ook zelf aanwezig zijn. Behoudens die mededeling van de curator, zal de pro forma geagendeerde verificatievergadering pro forma plaatsvinden.