Fout op de pagina!

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de pagina. Het is mogelijk dat de pagina onjuist of onvolledig wordt getoond.
De foutmelding is opgeslagen en de fout zal zo spoedig mogelijk gecorrigeerd worden.

Onze excuses voor de overlast.

Opheffing wegens de toestand van de boedel

 
 
18. Opheffing wegens de toestand van de boedel
a. De curator verzoekt opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel gelijktijdig met de indiening van het eindverslag.

b. Het verzoek van de curator gaat vergezeld van een verzoek tot vaststelling van salaris.

c. De griffier stelt de curator in kennis en roept de gefailleerde op voor de behandeling van het verzoek door de rechtbank. In de oproep wordt meegedeeld dat verschijning niet noodzakelijk is.