Fout op de pagina!

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de pagina. Het is mogelijk dat de pagina onjuist of onvolledig wordt getoond.
De foutmelding is opgeslagen en de fout zal zo spoedig mogelijk gecorrigeerd worden.

Onze excuses voor de overlast.

Voorschotten op het salaris

21. Voorschotten op het salaris
a. Voorschot op salaris kan alleen verzocht worden op het moment van indiening van het verslag over de periode waarop een of meer verslagen betrekking hebben, voor zover de boedel dit toelaat.

b. Een verzoek voorschot op salaris wordt eenmaal per jaar verstrekt, tenzij de rechtbank anders bepaalt.

c. Er kan nadien voorschot op salaris worden verzocht over vorige periode(n), als het verzoek daartoe achterwege is gebleven wegens onvoldoende boedelactief.

d. Voor de indiening van het verzoek wordt gebruik gemaakt van het model, dat als bijlage bij deze richtlijnen is gevoegd.

e. De in het voorschot gedeclareerde tijdbesteding dient gelijk te zijn aan de som van de in betreffende verslag(en) in alle hoofdstukken opgegeven tijdbesteding.

f. De opgegeven uurtarieven dienen aan te sluiten bij hetgeen daarover onder uurtarieven is opgenomen.

g. Bij elk verslag worden de tijdregistraties per tijdschrijfgroep over de betreffende periode bijgevoegd. Deze zijn niet openbaar.