Fout op de pagina!

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de pagina. Het is mogelijk dat de pagina onjuist of onvolledig wordt getoond.
De foutmelding is opgeslagen en de fout zal zo spoedig mogelijk gecorrigeerd worden.

Onze excuses voor de overlast.

Vaststelling van het salaris

22. Vaststelling van het salaris
a. Het salaris van curator, kantoorgenoten en medewerkers wordt door de rechtbank geheel ten name van de curator vastgesteld.

b. Het salaris van de curator wordt aan het einde van het faillissement vastgesteld.

c. Voor afwikkeling van faillissementen mag forfaitair twee uur worden begroot ingeval er geen uitdeling plaatsvindt, anders vier uur. Een verzoek om meer uren dient afzonderlijk gemotiveerd te worden.

d. Het verzoek daartoe gaat vergezeld van het eindverslag en het voorlopig financieel eindverslag.

e. Het salaris inclusief verschotten zal in de regel niet vastgesteld worden op een bedrag hoger dan het beschikbaar actief.