Fout op de pagina!

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de pagina. Het is mogelijk dat de pagina onjuist of onvolledig wordt getoond.
De foutmelding is opgeslagen en de fout zal zo spoedig mogelijk gecorrigeerd worden.

Onze excuses voor de overlast.

Het uurtarief

23. Het uurtarief
a. Het uurtarief van de curator en kantoorgenoten (advocaten) is het product van:


b. Het product wordt als volgt afgerond:

                         0,6            0,8            1,0         1,3
1,0                    0,6            0,8            1,0         1,3
1,1                    0,7            0,9            1,1         1,45
1,2                    0,8            1,0            1,2         1,6


c. In bijzondere gevallen kan een afwijkend uurtarief aan de rechter-commissaris worden voorgesteld.

d. Het uurtarief voor medewerkers, niet zijnde advocaten (faillissementsmedewerkers), is afhankelijk van relevante ervaring in combinatie met opleiding van betrokkene, waarbij de navolgende factor ten opzichte van het basisuurtarief wordt toegepast:

  1. factor 0,4: tot en met 5 jaar ervaring;
  2. factor 0,5: meer dan vijf jaar doch minder dan 10 jaar ervaring;
  3. factor 0,6: meer dan 10 jaar ervaring.

e. De inzet en hoogte van de honorering van faillissementsmedewerkers wordt voorafgaande aan hun inzet voor goedkeuring aan de rechter-commissaris voorgelegd.

f. In geval de werkzaamheden zich over meer dan één kalenderjaar hebben uitgestrekt, wordt voor elk kalenderjaar het in dat jaar geldende basisuurtarief toegepast.

g. De curator ijvert om de werkzaamheden in het faillissement zodanig qua moeilijkheidsgraad te verdelen over hemzelf en zijn kantoorgenoten en faillissementsmedewerkers, dat die werkzaamheden tegen het laagst mogelijke uurtarief plaatsvinden.