Fout op de pagina!

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de pagina. Het is mogelijk dat de pagina onjuist of onvolledig wordt getoond.
De foutmelding is opgeslagen en de fout zal zo spoedig mogelijk gecorrigeerd worden.

Onze excuses voor de overlast.

Het basisuurtarief

24. Het basisuurtarief
a. Het basisuurtarief wordt jaarlijks aangepast (in 2010 bedraagt het 194 euro).

b. Indien Recofa in overleg met NOvA en Insolad voorafgaande aan een nieuw kalenderjaar geen tarief vaststelt, wordt het basisuurtarief per 1 januari aangepast met een percentage dat overeenkomt met het procentuele verschil tussen het indexcijfer CAO lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, reeks voor de Overheid (juli publicatie), van enig jaar en het overeenkomstige indexcijfer in het voorafgaande jaar.

c. De NOvA zal jaarlijks tijdig aan Recofa opgave doen van het aanpassingspercentage.

d. In het basisuurtarief zijn begrepen de algemene kosten van de praktijk, zoals de kosten van:

  1. het kantoor
  2. de kantoororganisatie
  3. De secretaresse en de overige personeelsleden, voor zover niet vallend onder richtlijn 23.