Fout op de pagina!

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de pagina. Het is mogelijk dat de pagina onjuist of onvolledig wordt getoond.
De foutmelding is opgeslagen en de fout zal zo spoedig mogelijk gecorrigeerd worden.

Onze excuses voor de overlast.

Boedelfactor

26. Boedelfactor
a. Deze factor wordt als volgt bepaald:

  1. factor 1,0 : actief is minder dan € 25.000,--;
  2. factor 1,1 : actief is € 25.000,-- of meer doch minder dan € 50.000;
  3. factor 1,2 : actief is € 50.000,-- of meer.

b. In iedere (voorlopige) surseance wordt een factor tussen 1,0 en 1,2 door de rechtbank bepaald. Toetsingscriteria daarvoor zijn ingewikkeldheid van de zaak en het maatschappelijk belang.

c. Onder het actief wordt het uiteindelijk gerealiseerde actief verstaan exclusief reeds voldane faillissementskosten.