Fout op de pagina!

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de pagina. Het is mogelijk dat de pagina onjuist of onvolledig wordt getoond.
De foutmelding is opgeslagen en de fout zal zo spoedig mogelijk gecorrigeerd worden.

Onze excuses voor de overlast.

Afdekking van aansprakelijkheid

31. Afdekking van aansprakelijkheid
a. De aansprakelijkheid van curatoren, bewindvoerders en hun medewerkers dient in beginsel gedekt te zijn door verzekering, hetzij privé hetzij via zijn kantoor. Deze aansprakelijkheid dient te betreffen dekking voor beroepsfouten voor zover de curator hiervoor aansprakelijk kan zijn.

b. Een en ander laat onverlet, dat per arrondissement curatoren en bewindvoerders een gezamenlijke verzekering kunnen afsluiten, die de individuele aansprakelijkheidsverzekering voor insolventiehandelingen vervangt of aanvult.

c. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een aparte, uitsluitend voor die boedel bedoelde verzekering worden afgesloten, waarvan de premie ten laste van de boedel mag worden gebracht. Voor het afsluiten daarvan is toestemming van de rechter-commissaris vereist. De premiebetalingen zijn gespecificeerde boedelschulden en dienen als zodanig verantwoord te worden.

d. Ditzelfde geldt ook voor een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering boven de gewone verzekering van de curator of bewindvoerder. Deze kan alleen afgesloten worden als niet onder de normale verzekering gedekt risico te verwachten is voor bijvoorbeeld bestuurders-, milieu- of productaansprakelijkheid.