Fout op de pagina!

Er is een fout opgetreden bij het ophalen van de pagina. Het is mogelijk dat de pagina onjuist of onvolledig wordt getoond.
De foutmelding is opgeslagen en de fout zal zo spoedig mogelijk gecorrigeerd worden.

Onze excuses voor de overlast.

Recofa richtlijn Overige

32. Overige
a. Deze richtlijnen treden in werking op 1 januari 2005, met uitzondering van richtlijnbepaling 20d3, 20e en 20g, tweede volzin. De invoering daarvan wordt nader bekend gemaakt.

b. Richtlijn 23e en 23f is van toepassing op alle medewerkers, niet zijnde advocaten, die vanaf 1 januari 2005 werkzaamheden in faillissementen verrichten. Het van toepassing zijnde tarief wordt niet lager vastgesteld dan dat, waartegen de medewerker op het moment van invoering van deze richtlijnen werkzaamheden verrichtte.

c. Deze richtlijnen worden zo spoedig mogelijk na vaststelling geplaatst op de websites van rechtspraak, Insolad en NOvA.. Daarvan wordt aankondiging gedaan in het advocatenblad.